วงดนตรีงานแต่งงาน ตองพี & Friends จ.ชลบุรี

ภาพจากงานแต่งงาน และเพลงบางส่วน ที่พวกเรา ตองพี & Friends ได้เล่นในงานนี้ครับ

ถ่ายภาพกับบ่าวสาว

เปียโนงานแต่งงาน Millenium Hilton Bangkok

ภาพจากงานแต่งงาน และเพลงบางส่วน ที่ผมได้เล่นในงานนี้ครับ

มุมสำหรับวงดนตรี งานแต่งงาน

วงดนตรีงานแต่งงาน ตองพี & Friends สมาคมนายทหาร ค่ายพิบูลสงคราม จ.ลพบุรี

ภาพจากงานแต่งงาน และเพลงบางส่วน ที่พวกเรา ตองพี & Friends ได้เล่นในงานนี้ครับ

ถ่ายภาพร่วมกับบ่าวสาว

วงดนตรีงานแต่งงาน ตองพี & Friends Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel

ภาพจากงานแต่งงาน และเพลงบางส่วน ที่พวกเรา ตองพี & Friends ได้เล่นในงานนี้ครับ

ถ่ายภาพร่วมกับบ่าวสาว

วงดนตรีงานแต่งงาน ตองพี & Friends สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพจากงานแต่งงาน และเพลงบางส่วน ที่พวกเรา ตองพี & Friends ได้เล่นในงานนี้ครับ

Grand Piano ที่ใช้เล่นในงานนี้
เวทีและ backdrop งานแต่งงาน

วงดนตรีงานแต่งงาน ตึกช้าง

ภาพจากงานแต่งงาน และเพลงบางส่วน ที่พวกเรา ตองพี & Friends ได้เล่นในงานนี้ครับ