วงดนตรีงานแต่ง ตองพี & Friends สวนอาหารมารินทร์ มหาสารคาม

ภาพจากงานแต่งงาน และเพลงบางส่วน ที่พวกเรา ตองพี & Friends ได้เล่นในงานนี้ครับ

ถ่ายรูปกับบ่าวสาว

วงดนตรีงานแต่งงาน ตองพี & Friends Pullman King Power

ภาพจากงานแต่งงาน และเพลงบางส่วน ที่พวกเรา ตองพี & Friends ได้เล่นในงานนี้ครับ

เค้กงานแต่งงาน

วงดนตรีงานแต่งงาน ตองพี & Friends Prince Palace Hotel

ภาพจากงานแต่งงาน และเพลงบางส่วน ที่พวกเรา ตองพี & Friends ได้เล่นในงานนี้ครับ

วงดนตรีงานแต่งงาน ตองพี & Friends จ.ชลบุรี

ภาพจากงานแต่งงาน และเพลงบางส่วน ที่พวกเรา ตองพี & Friends ได้เล่นในงานนี้ครับ

วงดนตรีบรรเลงแซกโซโฟน เปียโน

วงดนตรีงานแต่งงาน ตองพี & Friends The Legend Resort แม่กลอง

ภาพจากงานแต่งงาน และเพลงบางส่วน ที่พวกเรา ตองพี & Friends ได้เล่นในงานนี้ครับ

ถ่ายภาพกับบ่าวสาว

เปียโนงานแต่งงาน Millenium Hilton Bangkok

ภาพจากงานแต่งงาน และเพลงบางส่วน ที่ผมได้เล่นในงานนี้ครับ

เค้กงานแต่งงาน

วงดนตรีงานแต่งงาน ตองพี & Friends Four Wings Hotel Bangkok

ภาพจากงานแต่งงาน และเพลงบางส่วน ที่พวกเรา ตองพี & Friends ได้เล่นในงานนี้ครับ

มุมสำหรับวงดนตรี งานแต่งงาน

วงดนตรีงานแต่งงาน ตองพี & Friends สมาคมนายทหาร ค่ายพิบูลสงคราม จ.ลพบุรี

ภาพจากงานแต่งงาน และเพลงบางส่วน ที่พวกเรา ตองพี & Friends ได้เล่นในงานนี้ครับ