Tag: นักดนตรี

ประสบการณ์ชีวิตนักดนตรีกลางคืน

08/01/2010

เขียนเอาไว้ใน Exteen ของผม นานแล้วครับ ตอนแรกกะว่าจะมีจำนวนตอนไม่มาก ไปๆมาๆลากยาวไปถึง 22 ตอน กับอีก 4 ตอนพิเศษ เป็นเรื่องสมัยผมเล่นดนตรีกลางคืนครับ ไหนๆก็มีเว็บของตัวเองแล้วเลยรวบรวมมาลงไว้ที่นี่หน่อย